خاتمی: در يزد متولد نشده‌ام!

خاتمی: در يزد متولد نشده‌ام!

روزنامه کیهان نوشت: «یك گزارش موثق به نقل از شاهدان عینی حكایت از آن دارد كه آقای خاتمی در مراسم تدفین پاپ نه فقط با رئیس جمهور رژیم صهیونیستی دست نداده، بلكه موشه كاتساف (موسی قصاب) كه قصد دست دادن با ایشان را داشت، تحقیر نیز كرده است.
ماجرا اینگونه بود كه بعد از پایان مراسم، آقای خاتمی كه با هوشیاری از مواجهه با سران و مقامات عالی رتبه برخی از كشورها اجتناب كرده بود برای ترك محل به سوی اتومبیل مخصوص خود می رود. در این هنگام جمعی از سران و مقامات شركت كننده در مراسم برای خداحافظی به سمت ایشان می روند و از جمله رئیس جمهور رژیم صهیونیستی خود را به ایشان نزدیك كرده و با لهجه ای عربی می گوید سلام علیكم و آقای خاتمی به تصور اینكه او یكی از مقامات كشورهای عربی است پاسخ می دهد «سلام علیكم و رحمه الله» پس از آن، موشه كاتساف در حالی كه دستش را به سوی آقای خاتمی دراز كرده بود می گوید؛ من فارسی حرف می زنم، متولد یزد هستم و همسایه شما بوده ام. در این حال آقای خاتمی پی به هویت او برده و با لحنی جدی و چهره ای عبوس می گوید؛ من در یزد متولد نشده ام و همسایه ای نداشتم و بلافاصله در حالی كه هنوز دست رئیس جمهور رژیم صهیونیستی به سمت ایشان دراز بود، سوار اتومبیل شده و محل را ترك می كند.
تحقیر موشه كاتساف از سوی آقای خاتمی كه در حضور جمعی از سران و مقامات عالی رتبه كشورها صورت پذیرفته بود، ضمن آن كه رژیم صهیونیستی و مقامات غربی را به شدت عصبانی می كند، پرده ای غرورانگیز از عزت و اقتدار جمهوری اسلامی را به نمایش می گذارد كه داستان جعلی رسانه های صهیونیستی را می توان عكس العمل برخاسته از عصبانیت و تحقیرشدگی آنها دانست.
گفتنی است كه علی رغم حضور صدها خبرنگار عكاس و دهها دوربین فیلمبرداری كه از این صحنه فیلم و عكس تهیه كرده اند، تاكنون هیچیك از این عكس ها و فیلم ها منتشر نشده است و رسانه های رژیم صهیونیستی برای القای داستان جعلی خود به یك عكس معمولی كه موشه كاتساف را با فاصله چند نفر از آقای خاتمی نشان می دهد متمسك شده اند.»

/ 2 نظر / 19 بازدید
zargar

می بينم که خاتمی هم آدم شده

پاسداران

بسم الله . سلام عليک . اخوی . عنوان خوبی انتخاب کردی. محتوا هم يا علی دارد. موفق باشيد.